HROMOPSIHORELAKSACIJA

Jedinstvena metoda Dr Gorice Đokić zasnovana na kombinovanom terapijskom efektu svetlosne energije boja I terapije razgovorom na sveukupno telesno I duševno zdravlje. Pristup je individualan u skladu sa potrebama svakog korisnika usluge ponaosob. Učinak hromopsihorelaksacije podstaknut je akupresurnim efektom specijalno dizajniranog kreveta i fotobiostimulacionim efektom svetlosne energije boja.